با کمک سامان بهترین سایت را داشته باشید

همه قسمت های سایت شما بازبینی شده قسمتهایی که نیاز به تغییر دارند گوشزد می شود تا همه بتوانند به خوبی اینستا و یوت از سایت شما بهره ببرند


Learn More


Hire Us

پروژه های از پیش تعریف شده

لازم نیست زیاد زحمت بکشید فقط یک بسته را انتخاب کنید بقیه اش با سامان

به صرفه و ارزان

قیمتها از قیمتهای معمول سایت سازها و طراح ها کمتر است

سریع و کارآمد

خیلی سریع است اصلا منتظر نمی شوید از آغاز نوبت شماست

طراحی وب

طراحی سایت کامل برای شما از صفر تا صد به همراه تبلیغات اینترنتی و از همه مهمتر بازدید هر روزه از همه عکس ها و تصاویر شما و خواندن مطالب شما برای تنظیم نهایی سایت


Learn More

طراحی رابط کاربری

رابط کاربری یعنی در سیستم هایی که از اینترنت نمی شود استفاده کرد ما نوعی اپ یا برنامه موبایل داشته باشیم که همان رابط کاربری است یعنی واسطه سایت شما و موبایل


LEarn More


ما برترین هستیم

کسانی که ما روی سایتشان کار کرده ایم همه یا رئیس جمهور هستند یا مایکل جکسون از جمله بلوبورودوو کیریل و ایگور پرونچاتوو که در آینده کشور خود را رهبری خواهند کرد


About us

Featured work


view the whole portfolio5/5
he made pictures for me now i’m the glad man of the earth and my look is to future to have millions on my concert of buy tickets for my eadvantage gap

kirill beloborodov
Designer
5/5
he made a website as is. the website was so beautiful that i deleted mine and now i work on his side to recure the godaddy state

will franklyn miller
Head of Product
5/5
the website Saman created for me is still on my mind i never forget those moments which i had with him doing cooperation on uploading pics of me

berk pamir
Designer

بگذارید با هم روی سایت این مدل کار کنیم

من تضمین می دهم که هیچ خللی در کار شما پیش نیامده و من پول کمی می گیرم که فقط برای تامین هزینه ها است


Let’s talk